Położnictwo rodzinne


Dostępność do świadczeń i tryb kierowania:
 • Położna środowiskowa, rodzinna udziela świadczeń zadeklarowanym do niej pacjentom od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Świadczenia położnicze udzielane są w formie świadczeń ambulatoryjnych w miejscu udzielania świadczeń oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi – poprzez wizyty domowe.

 • Wizyty patronażowe położnej poz obejmują opiekę nad noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu. Realizując tę opiekę położna poz zobowiązana jest do wykonania w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych od 4 do 6 wizyt patronażowych.

 • Położna środowiskowo - rodzinna realizuje kompleksową opiekę położniczo-ginekologiczną obejmującą:
  • edukację w zakresie planowania rodziny
  • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu
  • opiekę nad kobietą, noworodkiem, niemowlęciem i rodziną
  • opiekę w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych
  • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia
(76) 72 72 562

Zostaw nam wiadomość


           


Twoja wiadomość została wysłana!

×