Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania


 • Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły lub w placówce oświatowo-wychowawczej.


 • Pielęgniarka szkolna obejmuje opieką dzieci i młodzież szkolną począwszy od klasy „0” (w szkołach podstawowych) do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.


 • Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują :
  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
  • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi
  • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
  • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
  • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej,
  • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych klas I-VI grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi.
(76) 72 72 562

Zostaw nam wiadomość


           


Twoja wiadomość została wysłana!

×