Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.

Opieką w domu mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby, którzy w ocenie skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów.

Pacjenci objęci pielęgniarską opieką ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

Czas objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest uwarunkowany stanem zdrowia pacjenta. Pielęgniarka określa stan pacjenta wg skali Barthel raz w miesiącu. Pielęgniarka zobowiązana jest do informowania lekarza rodzinnego, jeżeli zmiany w stanie zdrowia pacjenta skutkują przekroczeniem 40 pkt. wg skali Barthel i pacjent nie wymaga świadczeń pielęgniarskich kwalifikujących go do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową.

Dostępność świadczeń:

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa świadczona jest przy współpracy z lekarzem POZ - lekarzem rodzinnym i pielęgniarką POZ. Świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach. Wizyty odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w tygodniu.

Pliki do pobrania:

(76) 72 72 562

Zostaw nam wiadomość


           


Twoja wiadomość została wysłana!

×