HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI

Informacje o opiece domowej

DOMMED , ul. C.K. Norwida 2d, Głogów

Tel. 76 7272562

DOMMED w ramach umowy z NFZ realizuje świadczenia w Hospicjum domowym dla dzieci. Chore dziecko przebywa z rodzicami we własnym domu, a pracownicy hospicjum: lekarze, pielęgniarki, psycholog, rehabilitanci przyjeżdżają na wizyty. Lista nieuleczalnych chorób, które występują u dzieci jest bardzo długa. Nie wszystkie z nich stanowią wskazanie do opieki paliatywnej. Dlatego decyzję o objęciu dziecka opieką przez hospicjum rodzice podejmują wspólnie z lekarzami.

Przyjmujemy pod opiekę chore dzieci gdy:

 • leczenie przyczynowe lub podtrzymujące życie zostało zakończone,
 • rodzice lub opiekunowie chcą być z dziećmi w domu,
 • najbliżsi uznają, że są w stanie opiekować się chorymi dziećmi, całodobowa opieka,
 • skierowanie do hospicjum domowego dla dzieci wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego,
 • do leczenia w hospicjum domowym kwalifikuje lekarz hospicjum,
 • zob. rodzaje schorzeń kwalifikujących do opieki paliatywnej ( załącznik )

Kto w naszym hospicjum dla dzieci opiekuje się małymi podpopiecznymi?

 • Lekarze
 • Pielęgniarki
 • Psycholog
 • Fizykoterapeuta

Jak dbamy o bezpieczeństwo podopiecznych?

 • Lekarz i pielęgniarka są dostępni 24 godziny na dobę (dyżury telefoniczne z gotowością natychmiastowego wyjazdu)
 • Standardowe wizyty odbywają się w domu chorego, po wcześniejszym umówieniu.
 • Porady lekarskie są udzielane w zależności od potrzeb pacjentów, nie rzadziej niż 2 w miesiącu.
 • Wizyty pielęgniarskie są udzielane w zależności od potrzeb pacjentów, nie rzadziej niż 2 w tygodniu.

Wypisanie z Hospicjum następuje w przypadkach:

 • poprawy lub stabilizacji stanu zdrowia, chory nie wymaga specjalistycznej opieki paliatywnej,
 • zmiany decyzji opiekunów lub pacjenta odnośnie podjęcia leczenia eksperymentalnego (np. chemioterapia) lub przedłużającego życie (np. respirator),
 • ukończenia 18 roku życia, jeżeli pacjent wcześniej leczony przez hospicjum dla dzieci chce przenieść się do hospicjum dla dorosłych,
 • zmiany miejsca zamieszkania poza rejon działania hospicjum,
 • na życzenie pacjenta/opiekunów,
 • na wniosek pracowników Hospicjum (brak współpracy z rodziną, brak zgody na leczenie proponowane przez lekarzy hospicjum).
(76) 72 72 562

Zostaw nam wiadomość


           


Twoja wiadomość została wysłana!

×